meTODA JIH®

Terapeutická metoda i životní styl

JIH® je terapeutická metoda založená na práci s energiemi, které nás ovlivňují. Mezi ně patří naše postoje, emoce a pocity, ale i dogmata a iluze, kterým jsme uvěřili.

Pracujeme tzv. emočním naciťováním, vcítěním se v absolutní neutralitě terapeuta. Díky tomu dokážeme vnímat energii klienta i bloky, které omezují prosperitu života jako celku i jednotlivých oblastí (zdraví, vztahy, práce, peníze atd.).

odhalíme prvopočátek nepohodlí
a odstraníme ho

Metoda JIH logo

JIH® pracuje v celé linii času. To znamená, že dokážeme odhalit prvopočátek nepohodlí, které právě teď žiješ, ať už je v přítomnosti tohoto života, nebo v životech minulých či budoucích.

Nepoužíváme regresi, při terapii tedy nebudeš znovu prožívat stará traumata v jejich plné síle. Pročištěním energie dochází k uvolnění bloků i všeho, co s nimi bylo spojeno.

jak se budu po terapii cítit?

Terapií se Tvá energie vrátí do stavu podobnému tomu při narození. Do souladu s Tebou a Tvou boží podstatou, tvořivou energií uvnitř Tebe.

Budeš mít zkrátka čistý stůl pro tvoření života podle Tvých snů a představ. I zde Ti budu ku pomoci a provedu Tě prací s Tvou pozorností a záměry, zvědomím Ti, kde je potřebná Tvá aktivita, otevřená komunikace nebo spolupráce s lékaři.

Energií metody JIH® je prostoupen každý z kurzů, které vedu,
 ať jde o Automatickou kresbu, Školu života nebo Cvičení přirozeností těla a mysli.

kdo je autorkou metody jih®?

Jarka Matušková Metoda JIH

Autorkou metody JIH® je Jarka Matušková, mentorka, koučka a terapeutka s mnohaletou praxí. Pod jejím vedením se terapeuty Metody JIH® stalo doposud na třicet mých kolegů a kolegyň. Více informací o Metodě JIH® najdeš zde.

Metoda JIH® je základem vědomého tvoření vlastní reality. Je to cesta za Tvým "JO-AHA".